modern web ideas web portali

Šta nude web portali?

WEB PORTALI
Web portali su mesta na internetu koja čine više različitih informacionih celina ili aplikacija. Za razliku od specijalizovanih, tematski jednostavnih sajtova, web portali pružaju posetiocima mnoštvo korisnih informacija iz različitih izvora.
Web portali mogu sadržati delove kao što su: pretraga sajtova, servis e-pošte, vesti, poslovne informacije (kursna lista, berza) i razne druge mogućnosti. Mnoge kompanijske aplikacije mogu biti dostupne korisnicima putem regulisanog prava pristupa.
Web portali često pružaju mogućnost da registrovani korisnici mogu da utiču na izgled i sadržinu svog dela portala. To su takozvani personalizovani – korisnički portali. Korisnici mogu izdvojiti samo one vrste informacija koje su njima zanimljive.
Web portali najčešće sadrže mnoštvo linkova ka celovitim informacijama. Ovakvi linkovi su klasifikovani po tematici – kategorijama. Deo informacija je izdvojen od strane urednika portala kao bitna informacija. Web portali pružaju mnoštvo servisa kojima mogu pristupiti korisnici, a neki od servisa i informacija mogu preuzeti drugi portali i sajtovi.
ZAŠTO WEB PORTALI
Korisnici često imaju potrebu da pregledaju različite informacije na jednom mestu. Stalni korisnici interneta imaju svoje omiljene lokacije putem kojih se informišu ili pristupaju korisnim informacijama.
Korisnici često mogu personalizovati izgled i vrstu prikazanih informacija. Sve te mogućnosti najlakše se postižu upotrebom web portala.
Prednosti web portala su:
  • inteligentna integracija i pristup sadržajima, aplikacijama i raznim informacijama
  • poboljšana komunikacija i saradnja korisnika i saradnika
  • objedinjen, trenutni pristup informacijama iz različitih izvora
  • brza, jednostavna izmena i održavanje sadržaja
RAZVOJ KORISNIČKIH PORTALA
Sredinom 90-ih godina 20. veka sa razvojem interneta, većom zastupljenošću ličnih računara i mogućnošću korišćenja web-pregledača povećan je i broj sajtova na internetu. Mnoge kompanije su osetile potrebu za pravljenjem ili kupovinom web portala.
Oni najpoznatiji su počeli kao web-imenici sa katalogizacijom sajtova ili datoteka za preuzimanje, kao i mašinama za pretragu sadržaja na internetu. Mogućnost bezbednog prijavljivanja na sistem pružio je mogućnosti uvođenja usluga kao što je usluga davanja besplatnog imejl naloga, četovanja, personalizacije strane, čak i igre.
Web portali su na ovaj način nastojali privući što više korisnika, kao i zadržati što duže njihovo prisustvo na sajtu. Interes je bio u promovisanju kompanijskih proizvoda i usluga.
U ovome su prednjačili davaoci internet usluga i priključaka. Web portali su postajali interesantni i kao prostor za oglašavanje.
Mnogi od web portala koji su tada bili popularni više ne postoje, ali oni najpoznatiji i sada imaju važnu ulogu.
VRSTE WEB PORTALA
Regionalni web portali
Pored razvoja internacionalnih web portala, razvijali su se i regionalne verzije web portala. Mogu biti deo velikih sistema ili potpuno nezavisni portali. Oni nose informacije od značaja za neki region, kao što su servisne informacije, vremenska prognoza i sl.
Državni web portali
Krajem devedesetih mnoge države su odlučile da uzmu učešće na globalnoj mreži. Neke od njih su formirale web portale sa pristupom mnogim servisnim informacijama. Na zapadu su popularni portali koji imaju informacije vezane za e-komerc. Druge zemlje imaju portale koji nude informacije o životu u toj zemlji, raznim programima za početak življenja u toj zemlji, sa informacijama o nekretninama, hotelima, tranzitu, mogućnosti zapošljavanja i dr.
Korporativni web portali
Kao i ostali web portali i ova vrsta je nastala u 90-im godinama prošlog veka. Mnoge su firme uvidele i prihvatile ovakav, novi, način poslovanja. Korisnicima nije bio dovoljan prost način pregleda informacija već su od ovakvih portala dobili mogućnost personalizacije. Informatičarima su na usluzi bile nove vrste servisa kojima su lakše baratali sa informacijama i aplikacijama sa sajta neke firme. Današnji korporativni portali dozvoljavaju interakciju i saradnju sa korisnicima, radnim grupama i dopuštaju novi način pristupu i postavljanju informacija.
Domaćini – nositelji web portala (Hosted Web portals)
Kako je rasla popularnost web portala mnoge firme su počele davati usluge nositelja web portala. One su služile kao jednostavni servisi za postavljanje portala. Najranije firme takve vrste više ne postoje. Nositelji web portala su dobijali na značaju uvođenjem dodatnih usluga, kao što je baza podataka, upravljanje dokumentima, imejl servis, forumi i ostalo. Imali su i mogućnost automatizovane personalizacije na osnovu iskustava njihovih korisnika.
Specijalizovani portali (Domain specific portals)
Mnogi web portali su se počeli baviti određenom vrstom delatnosti. Tako su nastali portali vezani za nekretnine, sport, zabavu. Moglo bi se reći da su ovakvi portali najzastupljeniji na sadašnjem webu. Oni nude olakšan pristup informacijama iz određenih oblasti.
Multisajt portali
Multisajt portali su web portali sastavljeni od nekoliko različitih web sajtova ili web portala koji se nalaze na zasebnim poddomenima zajedničkog domena i zajedno čine funkcionalnu celinu. Razvoj multisajt portala su omogućili moderni sistemi za upravljanje sadržajem kao što su Drupal, WordPress i Magma CMS.
Servisi na web portalu
Mnogi web-standardi pomogli su razvoj web portala, ali su upravo ovi servisi i doživeli popularnost na web portalima. Pojava XML tehnologije omogućila je standardizaciju razmene sadržaja između web portala i poslovnih aplikacija, ali i razmenu podataka međusobno među portalima, tako i lakši korisnički pristup informacijama. Na osnovi XML-a razvio se RSS (skraćenica od RDF Site Summary, poznatiji kao Really Simple Syndication – stvarno jednostavne vesti) servis koji je nudio standardizaciju i lakši pristup novim informacijama sa web portala. Sada je bilo lako pregledavati nove informacije sa nekog web portala i automatski ih objaviti na sopstvenom web portalu.
Što se tiče personalizacije podataka novi servis koji je omogućio lakše i brže baratanje blokovima informacija jeste AJAX (asynchronous JavaScript and XML). Ova tehnologija zasnovana na Java skriptu ima zadatak da web-pregledač komunicira sa serverom nezavisno od učitavanja stranice. Moguće je slati više zahteva prema serveru i primati informacije nazad u realnom vremenu. Ovo je omogućilo lakšu personalizaciju stranica na web portalu, kao i brži pristup većim blokovima informacija.
Izvor:
wikipedia web portali