Spremna nova internet prezentacija za Svetsko univerzitetsko prvenstvo u sambou

Objavljena je nova internet prezentacija za Svetsko univerzitetsko prvenstvo u sambou koje se održava ove godine u Novom Sadu u periodu od 7. do 9. decembra.

www.wucsambo2018.com