+381 63 1 691 609  office@modernwebideas.net

Web aplikacije

Web aplikacije postale su neophodni deo svakog ozbiljnog poslovanja. Pomoću njih se obavljanje posla znatno ubrzava, bezbednost podataka podignuta je na viši nivo, a samo poslovanje je uspešnije i ekonomičnije.
Web aplikacije mogu biti javno dostupne ili organizovane u formi internog sistema (intraneta – zatvorene internet aplikacije u krugu kompanije i/ili njenih saradnika) koji je dostupan samo određenim korisnicima.
Modern Web Ideas izrađuje web aplikacije na osnovu potreba i zahteva klijenata. Pristup web aplikacijama je omogućen sa bilo kog prenosivog uređaja (desktop računar, laptop, tablet, mobilni telefon).
Za izradu samih web aplikacija uglavnom koristimo PHP/MySQL tehnologiju, kao i programski jezik Python sa proširenjem na Django.

modern web ideas web aplikacije